Projek jalan mendap tuah buat PDTAG

BANDA HILIR 12 Mei - Aduan mengenai mendapan di Jalan Semelenggang, Kampung Melekek Dalam, Taboh Naning membawa tuah buat Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah...