Kondominium dijadikan penginapan Airbnb wajib ada lesen

AYER KEROH 15 Disember - Setiap bangunan bertingkat seperti kondominium dan apartmen yang dijadikan penginapan Airbnb wajib mempunyai lesen dan berdaftar dengan Pihak Berkuasa Tempatan...

Melaka bangunkan 1,277 unit rumah penjawat awam

JASIN 12 November - Kerajaan Negeri telah membangunkan sebanyak enam Projek Perumahan Penjawat Awam Malaysia (PPAM) terdiri daripada 1,277 unit rumah di seluruh Melaka. Ketua...

Bandar Universiti pembangunan campuran terbesar Melaka

DURIAN TUNGGAL 11 November - Pembangunan Bandar Universiti Yayasan Melaka (BUYMe) yang menjadi bandar universiti pertama di negeri ini dijangka mampu menarik nilai pembangunan kasar...

Ekspo perumahan sasar satu keluarga, satu rumah

BANDARAYA MELAKA 21 Oktober - Kerajaan negeri akan memperbanyakkan penganjuran ekspo perumahan dan hartanah di Melaka bagi memastikan sasaran rakyat untuk memiliki rumah sendiri tercapai....