Mendepani perubahan dan teknologi kepada kebolehpasaran graduan masa depan

Dunia kontemporari sedang pesat dilanda arus perubahan pantas dalam setiap dimensi kehidupan. Pasca pandemik COVID-19, perang Rusia dengan Ukraine, konflik di Timur Tengah antara Israel...

Kepakaran TVET UTeM ke Kemboja

DURIAN TUNGGAL 11 Oktober - Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) akan bekerjasama dengan Kemboja bagi membantu memperkasa dan memperluaskan lagi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan...

Ubah saiz-+=