Kondominium dijadikan penginapan Airbnb wajib ada lesen

AYER KEROH 15 Disember - Setiap bangunan bertingkat seperti kondominium dan apartmen yang dijadikan penginapan Airbnb wajib mempunyai lesen dan berdaftar dengan Pihak Berkuasa Tempatan...

Wujudkan akta khusus Airbnb, jaminan buat pelancong

SERI NEGERI 15 Disember - Akta khusus bagi pengendalian perkhidmatan Airbnb perlu diwujudkan bagi memastikan keselamatan pelancong di kawasan penginapan terjamin. Exco Pelancongan, Warisan dan...

Syarikat konsesi M-WEZ wajib sediakan laporan FIA dan SIA

SERI NEGERI 15 Disember - Semua projek pembangunan di bawah Pembangunan Zon Ekonomi Pesisiran Pantai Melaka (M-WEZ) diwajibkan untuk melaksanakan Penilaian Kesan Perikanan (FIA) dan...

Ubah saiz-+=